?האם הגר חייב בטבילת כלי סעודתו לאחר גיורו [=Is a Convert Obligated in the Immersion of his Utensils After Conversion?)